Splošni pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

spletna trgovina www.PUELLAvonjave.si

 

 1. Uvodne določbe in Opredelitev pojmov

 

 1. Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: P&P) urejajo pravna razmerja med gospodarsko družbo: PUELLAVone s.r.o., s sedežem na naslovu Rovníková 1457/7, 040 12 Košice - Nad Jazerom, ID št. : 53 991 893, vpisana v poslovni register okrožnega sodišča Košice I, oddelek: Sro, številka vložka: 52158/V, številka za DDV: 2121542665, številka za DDV: SK2121542665 (v nadaljevanju tudi "prodajalec") in vsak oseba, ki je kupec izdelka, ki ga prodajalec ponuja v spletni trgovini prodajalca.
 2. Kontaktirajte prodajalca: email: support@PUELLAvonjave.si, telefonska številka: +421 905 491 699
 3. Prodajalec je tudi upravljavec elektronskega sistema, preko katerega upravlja spletno trgovino na domeni www.puellavonjave.si (v nadaljevanju tudi »Spletna trgovina«).
 4. Kupec je vsaka oseba (fizična ali pravna oseba), ki je izpolnila in poslala naročilo preko spletne trgovine prodajalca in je od prodajalca prejela potrdilo o prejemu naročila.
 5. Potrošnik je fizična oseba, ki pri sklenitvi pogodbe po teh SPP ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti.
 6. Izdelki so izdelki, ki so namenjeni prodaji in so tudi objavljeni v spletni trgovini Prodajalca (v nadaljevanju tudi »izdelki«).
 7. Pogodba je kupoprodajna pogodba.
 8. Pristojni organ za nadzor zakonitosti na področju varstva potrošnikov je:

 

Inšpektorat slovaškega trgovinskega inšpektorata s sedežem v Košicah za Košiško regijo

Vratar 3

POŠTNI PREDAL A-35

040 65 Košice

tel. št. 055/729 07 05, 055/622 76 55

faks št. 055/622 46 95

Elektronski naslov: ke@soi.sk

Obrazec za oddajo predlogov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

 1. V primeru morebitnih pritožb ali predlogov jih lahko kupec naslovi tudi neposredno na prodajalca, pri čemer priporočamo, da za pošiljanje pritožb in predlogov prodajalcu uporabi elektronski naslov prodajalca: support@PUELLAvonjave.si. Vsaka pritožba bo ocenjena in obravnavana v 10 delovnih dneh v skladu s pravnim redom Slovaške republike. Hkrati potrošnika obvestimo o njegovi opremi na enak način, kot je potrošnik posredoval prodajalcu reklamacijo ali pobudo.

 

 1. Naročilo izdelka - sklenitev kupoprodajne pogodbe

 

 1. Predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe s strani kupca je naročilo izdelkov preko elektronske naročilnice v spletni trgovini prodajalca. Prevzem naročila izdelka s strani prodajalca in s tem sklenitev kupoprodajne pogodbe poteka na podlagi elektronskega potrdila o sprejetju naročila s strani prodajalca, poslanega po prejemu naročila.
 2. Kupoprodajna pogodba je sklenjena za določen čas in preneha veljati z izpolnitvijo obveznosti prodajalca in kupca.
 3. Kupoprodajna pogodba se lahko prekine tudi sporazumno ali z odstopom od nje.
 4. Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe je kupec preko spletne trgovine prodajalca seznanjen z vsemi lastnostmi izdelka.

 

III. Nakupna cena in plačilni pogoji

 

 1. Kupnina izdelkov, naročenih preko spletne trgovine (v nadaljevanju »kupnina« ali »cena«), je navedena za vsak izdelek posebej in velja v trenutku, ko kupec oblikuje naročilo. Navedena cena je končna z vključenim davkom na dodano vrednost v višini po veljavnih zakonskih predpisih (prodajalec je zavezanec za DDV) - z izjemo cene za prevoz izdelka, ki se obračuna posebej po 2. čl. VII. in pristojbine za plačilo po čl. IV.
 2. Osnovna valuta je evro.
 3. Kupnina po tem členu se obračuna za stroške prevoza izdelkov po čl. VII teh Splošnih pogojev in stroške plačila po 2. čl. IV teh splošnih pogojev.

 

 1. Načini plačila

 

 1. Izdelke v spletni trgovini prodajalca lahko plačate na naslednje načine:

 

 1. Plačilo s kreditno kartico preko plačilnega prehoda v spletni trgovini prodajalca – se ne zaračuna
 2. Plačilo po povzetju ob prevzemu - 0,99 EUR z DDV
 3. Plačilo z negotovinskim nakazilom ali pologom na račun prodajalca na podlagi izdanega računa prodajalca - brez provizije
 4. Plačilo s kreditno kartico - brez provizije
 5. Plačilo z gotovino ob osebnem prevzemu izdelka s strani kupca - se ne zaračuna

 

 1. Kupec sam izbere način plačila v okviru izpolnjevanja naročila, hkrati pa bo obveščen o ceni za izbrani način plačila oziroma bo obveščen o tem, da način plačila ki ga je izbral, se ne zaračuna posebej.

 

 1. Dostava izdelkov

 

 1. Izdelek prodajalec odpošlje v treh delovnih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, izdelek pa dostavi kupcu v petih delovnih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe – vse to, če kupec je za način plačila izbrala plačilo po povzetju.
 2. V primeru, da je kupec kot način plačila izbral plačilo preko plačilnega sistema, ki se nahaja v spletni trgovini, ali plačilo z negotovinskim nakazilom ali pologom na račun prodajalca ali s plačilno kartico, se tak izdelek odpošlje s strani Prodajalec v treh delovnih dneh od dneva nakazila kupnine na račun prodajalca, izdelek pa je kupcu dostavljen v petih delovnih dneh od dneva nakazila kupnine na račun prodajalca.
 3. V primeru, da je kupec izbral plačilo z gotovino, bo ob osebnem prevzemu izdelka izdelek pripravljen za prevzem s strani kupca najkasneje v treh delovnih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe.
 4. Prodajalec je dolžan kupcu dostaviti izdelke v naročeni količini in kakovosti skupaj z davčnimi dokumenti, ki veljajo za naročilo.
 5. Kraj dostave naročenega izdelka je naslov, ki ga navede kupec oziroma sedež prodajalca, če se kupec odloči za osebni prevzem izdelka. Če kupec ne navede določenega naslova za dostavo izdelka, je ta naslov naslov prebivališča kupca.
 6. Prodajalec bo izdelek dostavil na enega izmed načinov iz VII. člena teh SPP, odvisno od izbire Kupca.
 7. Izdelek se izroči tako, da se izroči kupcu (oz. kupec pisno pooblaščeni osebi za prevzem izdelka).
 8. Prodajalec lahko kupcu pošlje izdelek, ki je takoj na razpolago, preostali del naročila pa dostavi dodatno v navedenem roku, pri čemer pa kupcu ne bo zaračunal nobene dodatne poštnine, razen tiste, ki je bila vključena v ukaz.
 9. Kupec je dolžan prevzeti izdelek in zagotoviti potrebno sodelovanje pri dostavi izdelka.

 

 1. Prenesite izdelek

 

 1. Tveganje poškodbe izdelka in odgovornost za poškodbe izdelka preide na kupca s prevzemom le-tega, pri čemer ni pomembno, ali kupec prevzame izdelek osebno ali preko pooblaščene/pooblaščene osebe.
 2. Lastninska pravica preide s prodajalca na kupca v trenutku prevzema izdelka.
 3. Kupec ima pravico, da dobavljenega izdelka ne prevzame, če je dobavljeni izdelek druge vrste ali v naslednjih primerih:

 

 1. izročitev stvari, ki je v nasprotju s sklenjeno pogodbo (druga ali poškodovana stvar),
 2. dostava artikla v poškodovani embalaži oz.
 3. dobava blaga brez ustreznih dokumentov.

 

 1. Kupec je dolžan prodajalcu plačati kupnino za izdelek pravilno in v roku.

 

VII. Pošiljanje - načini prevoza izdelkov in cena za njihov prevoz

 

 1. Prodajalčevi stroški pošiljanja niso vključeni v ceno izdelka. Te bodo obračunane in o njih obveščene kupec pred sklenitvijo pogodbe, kupec pa se jih zavezuje poravnati skupaj s kupnino.
 2. Načini prevoza in cena prevoza naročenih izdelkov znotraj Slovaške republike:

 

 1. a) Osebni prevzem s strani kupca na sedežu prodajalca – ni stroškov
 2. b) Cena dostave preko podjetja Packeta Slovakia s.r.o. (Zásielkovňa) na prevzemno mesto, ki ga določi kupec - od 1,99 € z DDV do 3,69 € z DDV (konkretna cena bo kupcu sporočena ob izpolnitvi naročila (pred se pošlje) odvisno od vrste izdelka, njegove količine in izbranega prevzemnega mesta)
 3. c) Cena dostave preko Slovaške pošte – 3,69 € z DDV
 4. d) Cena dostave preko Prodajalca ................ – ............ € z DDV
 5. e) Cena dostave preko kurirske službe Direct Parcel Distribution SK doo – 3,69 € z DDV.
 6. f) Cena dostave preko kurirske službe Packeta s.r.o. - od 2,29 € z DDV do 4,50 € z DDV (konkretna cena bo kupcu sporočena ob izpolnitvi naročila (pred odpremo) glede na vrsto izdelka, njegova količina).

 

 1. Kupec sam izbere način prevoza v okviru izpolnjevanja naročila, o ceni prevoza pa bo obveščen istočasno. Tako kupec pred oddanim naročilom in pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pozna način dostave, kot tudi ceno dostave, ki jo bo dolžan plačati.

 

VIII. Odstop kupca od pogodbe brez navedbe razloga

 

 1. Potrošnik ima pravico brez navedbe razloga odstopiti od pogodbe v 14 koledarskih dneh od dneva prevzema izdelka. Potrošnik lahko odstopi od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, tudi pred potekom roka za odstop od pogodbe.
 2. Če želi potrošnik uveljavljati to pravico, je dolžan prodajalca obvestiti o odstopu od pogodbe najkasneje zadnji dan navedenega roka oziroma ta odstop oddati v poštni prevoz najkasneje dne zadnji dan roka na naslov prodajalca, ki je: PUELLAVone s.r.o., Rovníková 1457/7 , 040 12 Košice – okrožje Nad Jazerom. Potrošnik je dolžan izdelek poslati nazaj ali ga predati prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem izdelka najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe.
 3. Odstop od pogodbe lahko prodajalcu podate tudi v pisni obliki ali v obliki zapisa na drugem trajnem nosilcu podatkov (npr. e-pošta). Odstop od pogodbe je možen tudi z obrazcem za odstop od pogodbe, ki je na voljo v spletni trgovini prodajalca. Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe tudi ustno, predvsem z jasno izraženo izjavo potrošnika o odstopu od pogodbe. Priporočamo, da potrošnik ob odstopu od pogodbe navede številko naročila, datum nakupa, vrsto izdelka, od katerega odstopa, ime in priimek, naslov in v nekaterih primerih tudi številko računa, na katerega so vsi plačila, opravljena prodajalcu iz odstopne pogodbe, se mu vrnejo, če se odloči, da zahteva nakazilo na račun, naveden v izdelku. V nasprotnem primeru bo prodajalec potrošniku vrnil plačilo izdelka na enak način, kot ga je potrošnik uporabil za svoje plačilo.
 4. Z odstopom od pogodbe se pogodbeni stranki zavezujeta druga drugi vrniti opravljene storitve. Potrošnik odgovarja le za zmanjšanje vrednosti izdelka, do katerega je prišlo zaradi takšnega ravnanja z izdelkom, ki presega obseg ravnanja, potrebnega za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti izdelka. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če prodajalec ni bil obveščen o možnosti odstopa od pogodbe, pogojih, roku in postopku uveljavljanja pravice do odstopa. Če se je vrednost izdelka zmanjšala zaradi ravnanja z izdelkom, ki presega obseg ravnanja, potrebnega za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti izdelka (npr. izdelek se bo poškodoval), je potrošnik odgovoren. prodajalcu za nastalo škodo. Zlasti uporaba izdelka v večjem obsegu, kot je potrebno za določitev narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka, se bo štela za ravnanje z izdelkom, ki presega obseg ugotavljanja lastnosti in funkcionalnosti izdelka. Zlasti upravičeni stroški za vzpostavitev izdelka v prejšnje stanje se bodo šteli tudi kot zmanjšanje vrednosti izdelka.
 5. Uporabite lahko obrazec za odstop od pogodbe. Omenjeni obrazec je prosto dostopen za vpogled in prenos v spletni trgovini Prodajalca.
 6. Če potrošnik odstopi od pogodbe v skladu z Zakonom št. 102/2014 Zb., nosi stroške vračila izdelka prodajalcu v skladu s § 10 odst. 3 zakona št. 102/2014 zb., če odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo, tudi stroške vračila izdelka, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti. To ne velja, če se je prodajalec strinjal, da jih bo nosil sam.
 7. Prodajalec vrne potrošniku opravljeno plačilo za izdelek ter vsa plačila, ki jih je prejel od potrošnika na podlagi ali v zvezi s kupoprodajno pogodbo, vključno s stroški prevoza, dostave in poštnine ter druge stroške in provizije, v 14 dneh od dneva vročitve sporočila o odstopu od pogodbe. To ne velja za stroške vračila blaga, ki jih pod pogoji iz 6. točke tega člena nosi potrošnik sam.
 8. Prodajalec potrošniku ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je potrošnik izrecno izbral drugačen način dostave od najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški pomenijo razliko med stroškom dostave po izbiri potrošnika in stroškom najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.
 9. Pošiljk poslanih po povzetju v primeru odstopa od pogodbe ne sprejemamo.Kupcem priporočamo pošiljanje pošiljk priporočeno.
 10. Prodajalec obvešča potrošnika, da v skladu s § 7 odst. 6 zakona št. 102/2014 Zb., potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, če:

 

 1. a) predmet pogodbe je prodaja blaga v zaščitni embalaži, ki zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov ni primerna za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi poškodovana,
 2. b) predmet pogodbe je prodaja blaga, ki je zaradi svoje narave lahko po dobavi neločljivo pomešano z drugim blagom,
 3. c) je predmet pogodbe prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga po meri ali blaga, namenjenega posebej enemu potrošniku,
 4. d) predmet pogodbe je prodaja blaga, ki je podvrženo hitremu kvarjenju oz.

 

Dokumenti:

Reklamacijski obrazec.pdf

Odstop od pogodbe.pdf

 

 1. Alternativno reševanje sporov

 

 1. V primeru, da kupec, ki je potrošnik, ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo, ali meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, ima pravico, da se obrne na prodajalca z zahtevo za odškodnino. . Če prodajalec na zahtevo kupca v skladu s prejšnjim stavkom odgovori negativno ali na tako zahtevo ne odgovori v roku 30 dni od dneva, ko jo je kupec poslal, ima kupec pravico podati predlog za začetek postopka. alternativno reševanje spora v skladu z določbami 12. člena zakona št. 391/2015 Zb. o alternativnem reševanju potrošniških sporov in o spremembah nekaterih zakonov. Pristojni subjekt za alternativno reševanje potrošniških sporov s Prodajalcem je Slovaška trgovinska inšpekcija ali druga ustrezna pooblaščena pravna oseba, ki je vpisana na seznam subjektov za alternativno reševanje sporov, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo Slovaške republike (seznam je dostopen na http ://www.mhsr.sk/; kupec ima pravico izbrati, na katerega od navedenih subjektov za alternativno reševanje sporov se bo obrnil Kupec lahko uporabi platformo za spletno reševanje sporov, ki je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/ da podajo predlog za alternativno reševanje potrošniškega spora potrošniki/odr/ Vse druge informacije v zvezi z alternativnim reševanjem sporov med prodajalcem in kupcem – potrošnikom, ki izhajajo iz pogodbe kot potrošniške pogodbe ali so v zvezi s pogodbo kot potrošniško pogodbo. je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo Slovaške republike www.mhsr.sk in v Zakonu št. 391/ 2015 Zb. o alternativnem reševanju potrošniških sporov. v in o spremembah nekaterih zakonov.

 

 1. Končne določbe

 

 1. Poleg splošnih določb zakona št. 40/1964 Coll. Civilni zakonik s spremembami, kot tudi posebni predpisi, zlasti zakon št. 102/2014 Zb o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov in Zakon št. 250/2007 Zb. o varstvu potrošnikov.
 2. Za pogodbena razmerja (pa tudi druga pravna razmerja, ki lahko izhajajo iz pogodbenega razmerja) s pravnimi osebami oz. pri fizičnih osebah – podjetnikih se uporabljajo določbe zakona št. 513/1991 Zb. Gospodarski zakonik s spremembami in dopolnitvami.
 3. Sestavni del teh splošnih pogojev je Reklamacijski postopek, ki je objavljen v spletni trgovini prodajalca.
 4. Ti Splošni pogoji začnejo veljati in veljati z objavo v spletni trgovini prodajalca dne 01.03.2022.

 

Back shopping